Drepturi privind datele cu caracter personal

Drepturile pe care le puteți exercita sunt următoarele:

Dreptul de acces: Aveți dreptul să solicitați informații despre datele dvs. cu caracter personal pe care le colectăm și le prelucrăm și să primiți o copie.

Dreptul de corectare: Aveți dreptul de a solicita corectarea datelor dvs. (mai exact, corectarea datelor de contact).

Dreptul de ștergere: Aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost prelucrate sau dacă care v-ați retras consimțământul pe baza căruia le-am colectat și prelucrat.
*Nu există niciun drept de ștergere în cazul în care legea impune altfel, în scopul conformării companiei.

Dreptul de restricționare a prelucrării: Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării pentru un anumit scop.

Dreptul de portabilitate a datelor: Aveți dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal furnizate companiei, într-un format structurat care poate fi citit.

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal: Aveți dreptul să vă opuneți în cazul în care nu doriți prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.

Pentru a vă exercita drepturile, accesați linkul sau comunicați cu responsabilul cu protecția datelor la adresa de e-mail dpo@aegeanair.com. 

Compania răspunde gratuit solicitării dvs. în termen de o lună, cu excepția cazului în care solicitarea dvs. este complexă, iar atunci răspunsul va fi trimis în termen de două luni. În cazul în care solicitarea dvs. este vădit nefondată sau excesivă, ne rezervăm dreptul de a solicita plata unei sume relevante pentru finalizarea acesteia generate de costurile administrative pentru executarea acesteia sau chiar de a refuza executarea acesteia.
 

Aplicația Aegean

Profitați din plin de experiența dvs. de călătorie cu Aegean App.