Deplasare cu avionul

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2006 privind drepturile persoanelor cu mobilitate redusă sau cu handicap atunci când se deplasează cu avionul, se aplică următoarele:

A. Categorii speciale de pasageriPersoană cu mobilitate redusă sau persoană cu handicap (denumită în continuare „PMR”) înseamnă orice persoană a cărei mobilitate este redusă atunci când utilizează mijloacele de transport din cauza unui handicap fizic (senzorial sau locomotor, permanent sau temporar), a unui handicap sau a unei deficiențe intelectuale, a oricărei alte cauze de handicap sau a vârstei, și a cărei situație necesită o atenție corespunzătoare și adaptarea la nevoile sale specifice a serviciului pus la dispoziția tuturor pasagerilor.

Fiecare cerere de asistență ar trebui să fie evaluată în funcție de meritele sale, pentru a se asigura că asistența este proporțională cu reducerea mobilității, dar se așteaptă ca asistența să fie acordată fără restricții nejustificate. În acest context, merită subliniat faptul că este posibil ca unii pasageri să aibă nevoie de asistență doar la aeroport și nu la bordul aeronavei.

Acceptarea este legată de următorii factori:

 • Starea pasagerului.
 • Limitarea maximă pentru fiecare aeronavă.
 • Sunt necesare echipamente speciale.
 • Este necesară o prezență specială la bord.
 • În continuare este vorba de acorduri interlinie și de transport.

CategoriiÎn mod normal, pasagerii cu mobilitate redusă sunt împărțiți în două categorii: cazuri non-medicale și cazuri medicale.

Un caz non-medical este un pasager cu mobilitate redusă pentru care nu este necesară o autorizație medicală. De asemenea, sunt acei pasageri care au nevoie doar de asistență specială în aeroport și/sau pentru îmbarcare/debarcare.

Cazurile non-medicale includ pasagerii care sunt:

 • Cu deficiențe de auz,
 • Nevăzători, 
 • În vârstă,
 • Pasagerii WCHR, WCHS și WCHC în cazul în care nevoia unui scaun cu rotile nu este rezultatul unei afecțiuni medicale, de exemplu, nevoia unui scaun cu rotile din cauza vârstei înaintate, a confortului etc.
 • Paraplegici după antrenamentul de reabilitare,
 • Braț sau picior amputat; vindecat sau sub tratament medical,
 • Paralizie spasmodică fără leziuni cerebrale,
 • Handicap cu paralizie infantilă,
 • Handicap prin membre subdezvoltate/nedezvoltate, fără afectarea funcției cerebrale,
 • Cu o fractură (braț sau picior), de exemplu, accident la schi,
 • În cazul rănilor/arsurilor externe, după îngrijiri medicale, cu excepția cazului în care este vorba de răni/arsuri extinse.

Note: în cazul pasagerilor cu ghips aplicat în urmă cu mai puțin de 48 de ore, este necesară o autorizație medicală.

Un caz medical se referă la un pasager cu mobilitate redusă pentru care este necesară o autorizație medicală. Natura și amploarea infirmității unui pasager trebuie să fie stabilite înainte de acceptarea rezervării pasagerului și, dacă este necesar sau în caz de îndoială, departamentul medical AEGEAN trebuie consultat cu privire la acceptare.

Cazurile medicale includ pasagerii:

 • al căror comportament, stare psihică sau condiție fizică îi pot face incapabili să se îngrijească singuri fără asistență sau care ar putea reprezenta un risc pentru ei înșiși, pentru alte persoane sau pentru siguranța zborului,
 • cu leziuni ale craniului/creierului, cu leziuni interne sau externe mari,
 • cu paralizie spasmodică cu leziuni cerebrale sau cu deficiență mentală,
 • a căror dată de călătorie programată este mai devreme de 6 luni după un infarct miocardic sau un accident vascular cerebral,
 • care sunt dependenți în timpul zborului de echipamente sau tratamente speciale (oxigen, aparat de respirat, incubator, perfuzii etc.),
 • care nu pot călători pe un scaun de pasager cu spătarul în poziție verticală (transport pe targă).

În cazul în care este necesară o autorizație din partea departamentului medical, pasagerul trebuie să fie informat că trebuie completate următoarele „Formulare pentru pasagerii care necesită asistență specială”.

Formular de informații medicale - MEDIFMEDIF este completat de către medicul curant și conține informații detaliate despre starea pasagerilor, care vor permite consilierilor medicali AEGEAN să decidă dacă și în ce condiții pacientului i se poate permite să călătorească cu avionul, așa cum a fost solicitat. Aceste detalii vor ajuta, de asemenea, departamentul medical AEGEAN la emiterea de instrucțiuni adecvate pentru îngrijirea pacientului și pentru circumstanțele speciale ale călătoriei aeriene solicitate.

Autoritate


Departamentul medical AEGEAN poate anula sfaturile medicului particular al pasagerului.

Redirecționare


După completare, formularele se returnează la biroul de rezervări care este în contact cu pasagerul. Biroul de rezervări le transmite spre aprobare departamentului medical AEGEAN. Pentru a evita formularele ilizibile, este preferabil să le trimiteți prin e-mail. Formularele pot fi trimise și prin fax.

Criterii de refuz


Transportul poate fi refuzat din motive de siguranță numai în cazul în care handicapul pasagerului este atât de grav încât acesta este complet incapabil să participe la propria evacuare.

Următoarele criterii ar putea duce la refuzul unor cazuri medicale:

 • Persoane a căror stare de sănătate este de așa natură încât călătoria poate duce la complicații sau la deces.
 • Persoane care necesită asistență medicală sau îngrijire individuală în timpul zborului, dacă nu sunt însoțite de personal de însoțire potrivit.
 • Persoanele care au un miros neplăcut din cauza stării lor de sănătate sau care au alte
  caracteristici neplăcute care ar putea deranja alți pasageri.
 • Persoanele care, din cauza stării lor fizice sau medicale, ar putea reprezenta o amenințare pentru siguranța celorlalți pasageri, a bunurilor acestora, a aeronavei sau a echipajului.
 • În cazul în care medicul care tratează afecțiunea refuză să ofere informații de orice fel despre boală.

Însoțitori


În cazul în care călătoresc în grup, anumite categorii de PMR trebuie să fie escortate de însoțitori apți, cu excepția cazului în care departamentele responsabile au convenit altfel. În general, numărul de însoțitori necesar depinde de capacitatea PMR de a ajunge la ieșirile de urgență ale aeronavei - cu sau fără asistență. Cazurile medicale trebuie să fie întotdeauna însoțite.

Persoanele cu vârsta mai mică de 15 ani nu se califică drept însoțitori. Departamentul medical AEGEAN poate acorda excepții. 

Însoțitorul trebuie să fie:

 • Capabil fizic să: Deplaseze pasagerul cu handicap la ieșirea de urgență și să asiste pasagerul în timpul îmbarcării și al îmbarcării/debarcării.
 • Familiar cu: Starea pasagerului cu handicap. Orice asistență necesară pe toată durata călătoriei (mese, accesul și utilizarea toaletelor, medicamente, asistență în caz de nereguli ale zborului etc.

Scaune pentru însoțitori


Însoțitorul trebuie să fie așezat în același compartiment și alături de pasagerul cu handicap.

Este posibil ca însoțitorii să nu călătorească pe baza locurilor disponibile.

Cazuri nesemnalizate și cazuri de urgență


În cazul în care este necesară o autorizație medicală, dar nu a fost solicitată sau este necesară pentru un caz de urgență, solicitați autorizația medicală la fața locului. În astfel de cazuri, responsabilul de check-in poate contacta telefonic o persoană pentru obținerea autorizației medicale. În cazul în care nu este posibilă o verificare medicală la fața locului (lipsă de timp, în afara orelor de program etc.), pasagerul nu poate fi acceptat.

Note: Autorizația medicală prin telefon nu este permisă atunci când este implicat un alt transportator.

Valabilitatea autorizației medicale


Autorizația medicală este valabilă numai pentru zborul (zborurile) și data (datele) specificate pe autorizație (nu există o valabilitate minimă sau maximă).

Autorizația acordată este valabilă numai în condiții normale. În cazul în care a avut loc o deteriorare gravă a stării medicale între momentul autorizării și zborul efectiv, trebuie solicitată o nouă autorizație.

Nu este permisă autorizația medicală acordată prin telefon de către medicul particular al pasagerului.

Departamentul medical trebuie să fie în posesia formularelor completate cu cel puțin 48 de zile înainte de plecare. Pentru a evita formularele ilizibile, este preferabil să le trimiteți prin e-mail. Formularele pot fi trimise și prin fax.

B. Gestionarea PMR 

 

1. Aranjamente înainte de zbor


Pentru a avea timp suficient pentru aranjarea corespunzătoare a PMR, cererea de rezervare trebuie să ajungă la departamentul nostru de inventariere cu cel puțin 48 de ore înainte de plecarea zborului. Pasagerii sunt informați prin intermediul site-ului nostru web și prin orice alte mijloace posibile pe care le utilizează compania noastră, iar solicitarea poate fi făcută online, prin intermediul site-urilor web ale AEGEAN și Olympic Air sau prin intermediul call center-ului nostru.

2. Manipulare la check-in 


Persoanele cu mobilitate redusă ar trebui să beneficieze de tratament preferențial pentru a scurta timpul de așteptare la coadă și pentru a avea timp suficient pentru a face modalități de manipulare, acestea trebuie să ajungă la aeroport cu cel puțin 60 de minute înainte de zborul lor sau mai devreme, dacă autoritățile aeroportuare specifică acest lucru. De asemenea, aceștia se pot înregistra online cu 48 de ore înainte de zbor și își pot imprima tichetul de îmbarcare la aeroport.

Punctele PMR desemnate sunt disponibile în toate aeroporturile și la ghișeele de check-in desemnate, cu mențiunea „Servicii speciale”.

De asemenea, pe lângă eticheta obișnuită pentru bagaje, trebuie atașată o etichetă de prioritate și o etichetă pentru servicii speciale, pentru a se asigura că nu vor apărea întârzieri inutile la aeroportul de sosire. 

3. Manipulare la bord 


Prezența la bord a tuturor categoriilor de pasageri cu mobilitate redusă, a însoțitorilor acestora și a oricăror aranjamente speciale luate pentru aceștia, în timp ce se află la bord, se raportează întotdeauna la pilotul comandant.

4. Numărul maxim de PMR per aeronavă


Numărul de pasageri cu mobilitate redusă nu poate fi limitat pe zborurile AEGEAN, cu excepția cazului în care acest lucru este necesar din motive de siguranță sau în cazul în care reglementările guvernamentale aplicabile în materie de siguranță limitează acest număr, dar nu trebuie să fie mai mare decât numărul de pasageri fără mobilitate redusă sau orice tip de handicap, rezervat pe zbor.

Numărul maxim de persoane cu mobilitate redusă la bordul unui zbor nu trebuie să fie mai mare de 49 % din pasagerii cu rezervare fără mobilitate redusă sau fără niciun fel de handicap.

5. Excepții de acceptare


A. Acceptarea de a transporta sau de a continua să transporte poate fi refuzată pasagerilor:
a. al căror transport, din cauza stării lor fizice sau medicale, pe baza faptelor stabilite, ar putea reprezenta o amenințare pentru siguranța celorlalți pasageri și a bunurilor acestora, a aeronavei sau a echipajului; și/sau
b. care refuză să se supună sau nu se supun condițiilor specifice de transport pentru a îndeplini cerințele de siguranță stabilite de legislația internațională, comunitară sau națională sau pentru a îndeplini cerințele de siguranță stabilite de autoritatea care a eliberat certificatul de operator aerian transportatorului aerian în cauză;

B. Acceptarea de a transporta sau de a continua să transporte poate fi refuzată pasagerilor în cazul în care aceștia sunt implicați în tranzacții interlinie pentru transport sau pentru începerea/continuarea transportului interlinie al persoanelor cu handicap:
a. al căror comportament, statut, stare mentală sau fizică sunt considerate de către departamentul medical AEGEAN ca fiind incapabile să asiste la evacuarea din aeronavă (de exemplu, persoane care călătoresc pe o targă sau într-un incubator, persoane cu deficiențe grave de mobilitate, persoane cu deficiențe grave de auz și de vedere), cu excepția cazului în care sunt escortate de un însoțitor care va fi responsabil de ele și de nevoile lor la îmbarcarea și debarcarea în timpul zborului și în timpul evacuării de urgență,
b. care reprezintă o sursă de infecție, în cazul anumitor boli de importanță pentru sănătatea publică; sau
c. al căror transport, chiar și cu aplicarea unor măsuri speciale de precauție, ar putea cauza un pericol sau un risc neobișnuit pentru ei înșiși sau pentru alte persoane și bunuri; sau
d. care nu pot folosi scaunul standard al unei companii aeriene, nici în poziție așezată, nici înclinată, de exemplu, cazurile de targă, pentru clasa de serviciu dorită. Persoanele care necesită transport pe targă trebuie să urmeze procedura noastră.

Note

 • Pasagerii nevăzători sau cu deficiențe de auz, care călătoresc neînsoțiți, nu au nevoie de un asistent.
 • Pentru pasagerii care sunt atât nevăzători, cât și cu deficiențe de auz, este necesar un asistent.
 • Transportul câinilor ghid este gratuit pentru persoanele nevăzătoare. În acest caz, sunt acceptați doar doi pasageri nevăzători.

6. Manipulare la stația de tranzit 


În cazul în care acest lucru este permis la nivel local, anumite categorii de pasageri și însoțitorii acestora pot rămâne la bord în timpul tranzitului:

 • Pasagerii care au nevoie de asistență specială
 • PMR
 • Pasagerii pe targă și însoțitorii lor.

7. Restricții privind numărul de locuri 


În mod normal, locurile sunt alocate în prealabil de către departamentul de rezervări.

Din motive de siguranță, PMR nu pot fi niciodată alocate și nici nu pot ocupa ieșirea de urgență și rândurile adiacente.
Pasagerii care se pot deplasa neînsoțiți pot, în principiu, să se așeze în funcție de propria lor dorință (de exemplu, lângă toalete).

8. Încărcarea echipamentelor medicale


Echipamentul special de care au nevoie persoanele cu mobilitate redusă în legătură cu călătoria lor, dar care nu este transportat în cabina de pasageri, se încarcă în compartimentul de bagaje astfel încât să fie ușor de accesat și de returnat pasagerului.

Astfel de articole trebuie să fie identificate în mod corespunzător și etichetate cu o plăcuță „Livrare directă către client”.

9. Echipament medical


AEGEAN pune la dispoziție următoarele echipamente pentru transportul cazurilor medicale:

 • Targă
 • Scaun cu rotile

A. Targă

 • O targă este utilizată atunci când un pasager trebuie transportat pe o targă.
 • Pasagerii de pe targă sunt persoane cu mobilitate redusă și, în consecință, este necesară o autorizație medicală.
 • AEGEAN va accepta tărgi, atât pentru transportul pe servicii interne, cât și internaționale, strict pe zborurile operate de AEGEAN.
 • Targa (greutate totală: 22,5 kg cu geanta sa de transport și cu 5 kg mai mult cu husa de protecție instalată) este potrivită pentru instalarea pe toate aeronavele AEGEAN A320 și A321.
 • Pentru instalarea pe aeronava A320, trebuie să fie disponibile cel puțin trei rânduri. Targa poate fi instalată pe scaune: NO: 26-29 DEF sau NO: 32-34 DEF pentru aeronavele A320 și, respectiv, A321.

B. Echipament pentru targă

Echipamentul pentru targă este format din următoarele elemente:

 • Targă (poate fi utilizată numai pe placă).
 • Trusă sanitară care conține foi și o pernă.

C. Procedura de manipulare

 • Pasagerul cu targă trebuie să fie îmbarcat înaintea celorlalți pasageri.
 • Pasagerul cu targă trebuie să fie debarcat după ceilalți pasageri.
 • Tărgile nu pot fi utilizate pentru transportul în afara aeronavei.
 • Pasagerii trebuie să organizeze un serviciu de ambulanță pentru transportul la/de la aeronavă. Accesul ambulanțelor la/de la platformă trebuie să fie coordonat cu stația responsabilă.

10 A. Scaune cu rotile


Există următoarele trei tipuri de pasageri în scaun cu rotile:

 • WCHR: Pasager care poate să urce și să coboare scările și să se deplaseze în cabina aeronavei, dar care are nevoie de un scaun cu rotile sau de alte mijloace pentru a se deplasa între aeronavă și terminal, în terminal și între punctele de sosire și de plecare din partea de oraș a terminalului.
 • WCHS: Pasager care nu poate urca sau coborî scările, dar care se poate deplasa în cabina aeronavei și care are nevoie de un scaun cu rotile pentru a se deplasa între aeronavă și terminal, în terminal și între punctele de sosire și de plecare de pe partea de oraș a terminalului.
 • WCHC: Această categorie acoperă o gamă largă de pasageri. Aceasta include persoanele care nu se pot deplasa deloc, care se pot deplasa doar cu ajutorul unui scaun cu rotile sau al oricărui alt mijloc și care au nevoie de asistență în orice moment, de la sosirea la aeroport până la așezarea în aeronavă sau, dacă este necesar, pe un scaun special adaptat la nevoile lor specifice, procesul fiind inversat la sosire. Această categorie include, de asemenea, pasagerii cu un handicap care afectează doar membrele inferioare și care au nevoie de asistență pentru a se îmbarca și debarca și pentru a se deplasa în interiorul cabinei aeronavei, dar care, în rest, sunt autonomi și se pot deplasa în mod independent în propriul scaun cu rotile la aeroport.

B. Companie scaune cu rotile

În fiecare stație ar trebui să fie disponibil un număr adecvat de scaune cu rotile pentru deplasarea călătorilor invalizi și cu dizabilități.
Transportul scaunelor cu rotile este gratuit.

C. Scaune cu rotile deținute de pasageri

Nu se percepe nicio taxă pentru transportul scaunelor cu rotile deținute.
Scaunul cu rotile trebuie să poarte o plăcuță cu numele.

D. Tipuri de scaune cu rotile

Există trei tipuri de scaune cu rotile:

 • Scaune cu rotile cu baterie umedă sau cu acumulator cu litiu care nu prezintă scurgeri
 • Scaune cu rotile cu baterie umedă care poate prezenta scurgeri
 • Scaune cu rotile cu acumulator Litiu-ion

E. Acceptare

 

 • Scaun cu rotile cu baterie umedă sau cu acumulator cu litiu care nu prezintă scurgeri

Deși nu este strict necesar, se recomandă notificarea prealabilă. Se aplică următoarele reguli de împachetare:
- Bateria trebuie să fie deconectată.
- Bornele bateriei trebuie să fie izolate pentru a preveni scurtcircuitele accidentale.
- Bateria trebuie să fie bine fixată pe scaunul cu rotile.

 • Scaun cu rotile cu baterie care prezintă scurgeri

Nu este acceptat pentru transport.


 • Scaun cu rotile cu acumulator Litiu-ion

Este necesară o notificare prealabilă. Se aplică următoarele reguli de împachetare:
- Acumulatorul trebuie să fie scos și transportat în cabină.
AEGEAN acceptă scaune cu rotile cu acumulatori cu litiu pliabili. În acest caz, acumulatorul trebuie să fie scos și transportat în cabină. Acumulatorul trebuie să fie de până la 300 Wh în cazul unui singur acumulator, iar în cazul a două acumulatoare de până la 160 Wh fiecare.

11. Concentratoare de oxigen portabile (POC)


AEGEAN acceptă utilizarea concentratoarelor de oxigen portabile alimentate cu baterii

(POC) la bord în următoarele condiții:

 • POC-urile acționate electric nu sunt acceptate.
 • Utilizarea unui POC la bord trebuie să fie solicitată cu cel mult 48 de ore înainte de plecare.
 • Departamentul medical AEGEAN trebuie să dea o autorizație medicală; în caz contrar, pasagerul este refuzat.
 • Echipamentul POC trebuie să fie aprobat de departamentul medical AEGEAN.
 • Pasagerul este sfătuit să completeze formularul MEDIF și să indice marca și tipul de POC.
 • Pe lângă MEDIF, pasagerul trebuie să semneze formularul: „Declarație medicală: Concentratoare portabile de oxigen”, care îl informează cu privire la responsabilitățile sale în ceea ce privește utilizarea unui POC la bord. 
 • Pasagerul este pe deplin responsabil să aibă la bord un număr suficient de baterii suplimentare pentru 150 % din durata zborului.
 • Din cauza riscului de scurtcircuit, fiecare baterie de rezervă trebuie să fie ambalată separat într-un container. Echipajul este sfătuit să verifice.
 • Așezați pasagerul, de preferință pe un scaun de la fereastră. Nu este permisă așezarea pe un scaun din compartimentul frontal sau pe rândul de ieșire de urgență.
 • Concentratoarele de oxigen portabile (POC) sunt considerate dispozitive de asistență. Acestea nu se iau în considerare în limita bagajelor de cabină, indiferent dacă sunt sau nu folosite la bord. Acestea trebuie să încapă sub scaun sau într-un compartiment de deasupra capului.

Lista de dispozitive acceptate este următoarea:

 • AirSep „LifeStyle”, fabricat de AirSep Corporation
 • AirSep „Freestyle”, fabricat de AirSep Corporation
 • Air Sep „Focus”, fabricat de AirSep Corporation
 • Air Sep „Freestyle 5”, fabricat de AirSep Corporation
 • (Caire) SeQual eQuinox/Oxywell (model 4000)
 • Inogen One, fabricat de Inogen Corporation
 • Inogen One G2, fabricat de Inogen Corporation
 • Inogen One G3, fabricat de Inogen Corporation
 • Respironics EverGo, fabricat de Respironics Inc.
 • Respironics SimplyGo, fabricat de Respironics Inc.
 • SeQual Eclipse, sau SeQual Eclipse 2, fabricat de SeQual Technologies Inc.
 • SeQual SAROS, fabricat de SeQual Technologies Inc.
 • Delphi RS-00400/Oxus RS-00400
 • DeVilbiss Healthcare iGo
 • lnova Labs LifeChoice Activox
 • International Biophysics LifeChoice/lnova Labs LifeChoice
 • Invacare XPO2
 • Invacare Solo 2
 • Concentrator de oxigen Oxylife Independence
 • Precision Medical EasyPulse
 • VBox Trooper

Note: Lista menționată mai sus este supusă unor actualizări constante, prin urmare, consultați întotdeauna aici pentru cea mai actualizată versiune.

12. Butelii cu oxigen gazos


Utilizarea buteliilor cu oxigen gazos pentru uz medical pe zborurile AEGEAN este permisă în următoarele condiții:

 • Butelia de oxigen nu trebuie să depășească capacitatea maximă de 5 kg greutate brută.
 • Pasagerul trebuie să se asigure că supapele sunt fixate în mod corespunzător.
 • Butelia de oxigen trebuie să fie depozitată într-o cutie solidă sub scaunul din față în timpul zborului și, dacă este posibil, și în timpul utilizării.
 • Cutia nu trebuie să depășească dimensiunea maximă de 55 x 40 x 23 cm și greutatea de 8 kg.
 • Nu este permisă utilizarea buteliilor de oxigen în toaletă și în timpul turbulențelor.
 • Pasagerul trebuie să urmeze instrucțiunile personalului de cabină.
 • Pasagerul trebuie să semneze formularul „Instrucțiuni de siguranță pentru utilizarea buteliilor cu gaz pentru uz medical pe zborurile Aegean Airlines”, care îl informează cu privire la responsabilitățile sale în ceea ce privește utilizarea buteliilor cu gaz la bord. 
 • Nu este permisă ocuparea locurilor în rândul de ieșire de urgență.

Note: limita numărului de butelii de oxigen gazos și/sau de concentratoare de oxigen portabile permise pe zborurile AEGEAN depinde de durata zborului.